Европски дан језика 26.9.2022.

Европски дан језика је у нашој школи обележен 26.9.2022. године кроз радионицу коју је школски библиотекар спровео у одељењу I2. Најпре је вођен разговор о броју језика у Европи, значају и користи учења страних језика, утицају који језици имају једни на друге… Потом су ученици наглас читали брзалице на енглеском језику и писали позајмљенице у нашем језику.

Четврти фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке”

Друштво школских библиотекара Србије
расписује четврти наградни фото-конкурс
„Разгледница из школске библиотеке”

са темом „Селфи са омиљеном књигом“

Конкурс је намењен ученицима основних и средњих школа.

Циљ конкурса је промоција школских библиотека, као и развијање креативности, медијске и дигиталне писмености ученика.

Конкурс се расписује у четири категорије:

 1. за ученике од I до IV разреда,
 2. за ученике од V до VIII разреда,
 3. за ученике средњих школа
 4. за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (ученици основних и средњих школа који се образују по ИОП-у)

Најбољи радови у свакој од категорија биће проглашени посебно.

Пропозиције конкурса:

Ученици фотографијом треба да покажу како читају, траже информације, раде домаће задатке, уче, маштају, друже се, како проводе своје време у школској библиотеци…

Ученик може послати само једну фотографију.

Број радова из једне школе није ограничен.

Радове слати у JPG формату, у што већој резолуцији (пожељно је да дужа ивица на фотографији не буде мања од 3000 пиксела).

Фотографије насловити латиничним писмом, са размацима, на следећи начин:

prezime_ ime _razred_ odeljenje_škola_mesto

Уз фотографију обавезно послати сагласност родитеља за објављивање фотографије детета у јавности и сагласност за објављивање рада.

Радове и сагласности родитеља слати у електронској форми на адресу:

dsbsrazglednica@gmail.com

Конкурс је отворен до 31. 3. 2021. године.

Стручни жири ће донети одлуку о најбољим радовима на основу оригиналности, креативности у одговору на тему и техничких квалитета. Фотографије ће бити објављене на сајту и Фејсбук страници Друштва школских библиотекара Србије.

Добитницима награда дипломе ће бити послате на адресе школа поштом, а уколико се буде организовала додела награда добитници, ментори и библиотекари биће правовремено обавештени о тачном месту и времену одржавања.

На првој следећој Скупштини Друштва школских библиотекара Србије биће организована изложба фотографија са конкурса.

Текст фото-конкурса, који можете истаћи у вашој школској библиотеци, зборници школе итд, можете преузети овде.

Предности онлајн учења

online ucenje
Slika preuzeta odavde

Онлајн учење, односно, учење на даљину, све је више заступљено у процесу стицања знања и вештина. Под овим појмом данас се подразумевају разне активности: курсеви који су у потпуности онлајн, слушање предавања из традиционалних учионица, приступање информацијама из библиотека преко интернета… Стицајем околности, данас се на овај начин одвија и редовна настава.
Предности оваквог начина учења су бројне. Оно, пре свега, дозвољава велику флексибилност у организацији времена посвећеног учењу. Рокови за усвајање, проверу знања и израду задатака најчешће пружају велике могућности организације времена према сопственим потребама корисника. Онлајн учење не ограничава ни по питању простора у ком ће се знање усвајати. Оно омогућава корисницима да прате предавања светски познатих експерата без обзира на њихову просторну удаљеност. Квалитет обуке је углавном на врло високом нивоу. Уштеде су код ове врсте образовања велике.

Стручна и приручна литература

Школска библиотека располаже одређеним бројем наслова који су сврстани у стручну и приручну литературу. Ове публикације могу користити сви чланови наше библиотеке. Међутим, оне се не могу износити, већ их је могуће користити у читаоничком делу библиотеке.

.

Критеријуми оцењивања рецитаторског наступа

kids-theaterПриликом одабира и припреме песме за рецитовање веома је важно обратити пажњу на елементе који се оцењују током рецитаторског наступа.

 1. Избор песме
  Песма треба да буде примерена узрасту и полу рецитатора.
 2. Дикција
  Правилна дикција подразумева: чист и правилан изговор гласова српског језика, јасно изговарање речи, правилно дисање и стандардну акцентуацију.
 3. Природност казивања
  Интонација, интензитет, гласност, темпо и паузе у казивању треба да буду усклађене са мисаоно-емотивним сдржајем песме која се изводи.
  Уношење елемената глуме (гестикулације и покрета) није дозвољено у рецитаторском наступу.
 4. Сугестивност казивања
  Сугестивност се у рецитаторском наступу постиже уверљивошћу (рецитатор треба да доживљава и преноси као личне мисли и осећања из песме) и контактом са публиком (публика треба да има осећај да се рецитатор њој обраћа).